A A A K K K
для людей із порушенням зору
Нижньосірогозька селищна територіальна громада
Генічеський район, Херсонська область

Комісія з питань евакуації

СКЛАД
комісії з питань евакуації Нижньосірогозької селищної ради

Голова комісії з питань евакуації
- Такаджи Дмитро Антонович, селищний голова
Заступник голови комісії з питань евакуації
- Дашковський Сергій Вікторович, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
Секретар комісії з питань евакуації
- Варлан Ірина Олексіївна, спеціаліст селищної ради відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, мобілізаційної роботи, з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій селищної ради
Члени комісії:
Відповідальні за оповіщення та зв'язок
Лобачук О.С.
Клименко В.О.
Відповідальні за облік евакуйованого населення та інформації
Жданова Н.В.
Сабадаш І.В.
Відповідальні за транспортне забезпечення
Володіна Ю.П.
Кутіщева І.С.
Відповідальні за організацію розміщення населення
Кутіщеіва Л.І.,
Жиліна О.М.
Відповідальні за охорону громадського порядку та за безпеку дорожнього руху
Задерновський О.В.
Міщенко В.А.
Відповідальні за медичне забезпечення
Непомняща, Л.А.
Гомон Г.І.
Відповідальні за вивезення майна і матеріально-технічного забезпечення заходів евакуації
Недобер С.М.
Чурсінов О.Г.
Відповідальні за забезпечення продуктами харчування та предметами першої необхідності
Черниш Л.О.
Чабанова Г.О.

 

Положення

про комісію з питань евакуації Нижньосірогозької селищної ради

 

1. Комісія з питань евакуації  Нижньосірогозької селищної ради (далі – евакокомісія) є органом управління цивільного захисту громади, який утворюється виконавчим комітетом селищної ради з метою проведення заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення і майна із зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій та розміщення його у безпечних місцях у разі виникнення безпосередньої загрози життю або заподіянню шкоди здоров’ю людини у мирний час та в особливий період. Розробляє план евакуації населення та план приймання і розміщення евакуйованого населення (у разі планування розміщення на їх території евакуйованого населення), навчає населення діям в разі проведення евакуації, в разі виникнення надзвичайних ситуацій проводить та керує евакуаційними заходами.

Евакокомісія  підпорядковується  начальнику  цивільного  захисту   Нижньосірогозької селищної територіальної громади – селищному голові.

2.Евакокомісії селищної територіальної громади підпорядковуються всі евакооргани, які створюються на території Нижньосірогозької селищної територіальної громади для організації і проведення евакуації населення.

3.Евакокомісія у своїй роботі керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної і регіональної комісій та цим Положенням.

4.Евакокомісія проводить засідання з питань планування, підготовки, організації, проведення та всебічного забезпечення евакуації населення, приймає відповідні рішення.

5.Голова комісії вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу комісії. Рішення евакокомісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

6. Основними завданнями евакокомісії є:

6.1. Планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

6.2. Планування розміщення евакуйованого населення на території селищної територіальної громади та організація приймання евакуйованих.

6.3. Підготовка населення до проведення евакуаційних заходів.

6.4. Підготовка підпорядкованих евакуаційних органів (об’єктових евакокомісій, збірних евакуаційних пунктів, приймальних евакуаційних пунктів та інших евакоорганів) до виконання завдань.

6.5.Організація оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій (далі – НС) та початок евакуації.

6.6.Вивчення і визначення зон можливих НС на території громади.

6.7.Прогнозування можливих наслідків при виникненні НС і потреби проведення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей.

6.8.Визначення безпечних місць (пунктів) розміщення еваконаселення і подання пропозиції селищному голові про їх закріплення за організаціями та об`єктами.

6.9.Підготовка безпечних місць (пунктів), для розміщення евакуйованого населення.

6.10. Вивчення обставин, що склалися в результаті виникнення НС та підготовка пропозицій селищному голові для прийняття рішення щодо проведення евакуації населення.

6.11. Керівництво організацією та проведенням евакуації населення і вивезенням матеріальних цінностей.

6.12.Залучення до виконання евакуаційних заходів органів управління, підприємств, установ та організацій, сил і засобів служб цивільного захисту громади залежно від потреби та координація їх дій.

6.13. Контроль за діяльністю евакоорганів громади під час підготовки та проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС.

6.14.Контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень.

6.15. Визначення місць посадки (висадки) населення та маршрутів руху евакуйованого населення транспортними засобами і пішки.

6.16. Організація розроблення, погодження та затвердження планів евакуації підпорядкованих евакоорганів громади.

6.17. Організація приймання евакуйованого населення та ведення його обліку.

6.18. Контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого населення.

6.19. Взаємодія з іншими органами управління і силами цивільного захисту щодо організації та проведення евакозаходів на території громади.

6.20. Організація інформаційного забезпечення.

6.21. Здійснення інших функцій, які пов’язані з покладеними на неї завданнями.

7. Комісія з питань евакуації  має право:

7.1. Приводити в готовність всі евакуаційні органи, необхідні сили і засоби та керувати їх діями з евакуації населення.

7.2. Залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб’єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форми власності.

7.3.Доводити, в межах своєї компетенції, начальникам служб цивільного захисту, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності і підпорядкування, завдання з виконання евакуаційних заходів та здійснювати контроль за їх виконанням.

7.4. Відпрацьовувати та подавати начальнику цивільного захисту - селищному голові пропозиції щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення евакозаходів.

7.5.Заслуховувати керівників та посадових осіб органів управління і суб’єктів господарювання про хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення евакозаходів на території громади.

7.6.Проводити перевірки стану готовності підпорядкованих евакоорганів і служб забезпечення до дій за призначенням.

7.7. Приймати рішення, в межах повноважень евакокомісії, під час проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення НС.

8. Організація роботи комісії з питань евакуації.

8.1.Евакокомісія працює згідно з річним планом роботи комісії, який затверджується селищним головою.

Контроль за виконанням рішень комісії покладається на секретаря комісії.

8.2.Евакокомісія  контролює діяльність евакуаційних комісій об’єктів господарювання та інших евакоорганів, розташованих на території громади, під час перевірок, навчань і тренувань.

8.3.У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення, зі складу евакуаційної комісії громади створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

8.4.Евакокомісія розробляє завдання щодо транспортного забезпечення вивезення матеріальних цінностей із небезпечних зон в особливий період та доводить їх до підприємств, установ та організацій.

8.5.На період підготовки та проведення евакозаходів комісія забезпечується відповідними засобами зв’язку.

8.6.Члени комісії на період проведення евакозаходів, якщо цього вимагають обставини, забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту.

8.7.За членами евакокомісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

8.8.Засідання евакокомісії проводяться в залежності від обстановки, яка склалася, але не рідше одного разу в квартал. Рішення комісії оформляються протоколом.

9. Склад комісії з питань евакуації:

9.1. Голова комісії з питань евакуації;

9.2 Заступник голови комісії з питань евакуації;

9.3 Секретар комісії з питань евакуації

9.4   Групи забезпечення евакозаходів:

9.4.1. Зв᾽язку та оповіщення;

9.4.2. Обліку евакуації населення та інформації;

9.4.3. Транспортного забезпечення;

9.4.4. Організації розміщення еваконаселення в безпечному районі;

9.4.5. Охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;

9.4.6. Медичного забезпечення;

9.4.7. Вивезення майна і матеріально - технічного забезпечення заходів евакуації;

9.4.8. Забезпечення продуктами харчування та предметами першої необхідності.

9.5. Групи забезпечення евакозаходів формуються відповідними службами громади в складі начальника групи і фахівців.

Кількість фахівців у групах визначається головою селищної евакуаційної комісії. До складу комісії з питань евакуації можуть входити групи іншого призначення і представники підрозділів та служб у залежності від обставин, що склалися і умов виконання завдань цивільного захисту.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь