Нижньосірогозька селищна територіальна громада
Генічеський район, Херсонська область

Повідомлення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади  посадової  особи  Нижньосірогозької селищної ради –  спеціаліста ІІ категорії відділу  економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва, інвестицій та комунальної власності.

Дата: 08.07.2021 06:30
Кількість переглядів: 652

Фото без описуВідповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Нижньосірогозька селищна ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади  посадової  особи  Нижньосірогозької селищної ради –  спеціаліста ІІ категорії відділу  економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва, інвестицій та комунальної власності.

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії відділу  економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва, інвестицій та комунальної власності  Нижньосірогозької селищної ради

         Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Нижньосірогозької селищної ради такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
  • дві фотографії розміром 4 х 6 см;
  • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному      веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
  • копію сторінок паспорта громадянина України;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • копію трудової книжки.

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади спеціаліста ІІ категорії відділу  економічного розвитку, торгівлі, розвитку підприємництва, інвестицій та комунальної власності:

Громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

Кандидати повинні знати: основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів самоврядування з планування та аналізу соціально-економічної діяльності, в тому числі у сфері торгівлі, сільського господарства.

      Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про інвестиційну діяльність», «Про кооперацію», «Про фермерське господарство», «Про державну підтримку сільського господарства України», постанови КМУ «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».

         До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-      визнані в установленому порядку недієздатними;

-      мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

-      у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі

особам, які є їхніми близькими особами;

-   позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-       в інших випадках, установлених законами.

            Спеціаліст ІІ категорії відділу зобов’язаний:

  Брати участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної, регіональної політики в межах компетенції органів місцевого самоврядування у сферах: економічного розвитку та стратегічного планування, діяльності суб’єктів господарювання, сільського розвитку на селі, аграрного комплексу,  політики у сфері використання земель сільськогосподарського призначення, зовнішньоекономічних зв’язків.

         Здійснювати:

         - складання прогнозів економічного і соціального розвитку громади на  середньостроковий період;

         - підготовку проєктів програми економічного і соціального розвитку громади, а також проєкти цільових програм, метою яких є розвязання проблем розвитку громади;

         - підготовку інформації щодо реалізації заходів стратегічного розвитку громади;

         - моніторинг показників розвитку селищної ради та виконання програм, закріплених за відділом;

          - підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей громади;

- складання прогнозів розвитку аграрного комплексу, зовнішньоекономічної діяльності;

- аналіз діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, перспектив їх розвитку;

         -  аналіз ефективності існуючої інфраструктури підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності та розробляє пропозиції щодо її удосконалення;

- організацію роботи з питань землеробства, органічного виробництва, тваринництва, племінної справи, карантинного режиму, охорони праці, техніки безпеки та сільського туризму (сільська гостинність);

- розробку пропозицій щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградництва, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості грунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

- створення сприятливих умов для сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності та господарювання, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції;

- створення  належних умов для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;

- організаційні заходи і сприяння участі підприємств, установ та організацій аграрного сектору економіки у виставково – ярмаркових заходах;

- розроблення та здійснення на місцевому рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, сільськогосподарських кооперативів, оптових та локальних продовольчих та плодоовочевих ринків;

          - підготовку матеріалів на наради, засідання колегій, комісій, робочих груп у сфері економічного розвитку;

          - підготовку проектів рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, листів, інформацій, довідок.

Забезпечувати:

-  контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку селищної ради на короткостроковий період;

- координацію виконання стратегії розвитку селищної ради та підготовку звітів про її виконання;

- своєчасний та належний розгляд листів, звернень суб’єктів господарювання та громадян з питань, що належить до компетенції відділу;

- підготовку проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, листів, інформації, довідок, що стосуються компетенції відділу;

- своєчасне виконання контрольних документів.

Брати участь у:

-  розробленні балансу фінансових ресурсів селищної ради;

- підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та регіонального розвитку;

- погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами селищної ради;

- розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи селищної ради;

-  розробленні проєктів розпоряджень голови селищної ради;

           -  розробленні проєктів стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації;

            -  підготовці переліку об’єктів, будівництво яких за рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів вважається пріоритетним для подання до центральних органів виконавчої влади;

         - підготовці відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного та соціального розвитку громади, зовнішньоекономічних зв’язків;

         - роботі комісій, груп, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів з питань економічного розвитку, що діють при селищному голові та виконавчому комітеті селищної ради;

           - організації та проведенні загальних заходів, зборів, нарад з питань економічного та соціального розвитку громади.

Готувати:

        - інформацію про стан виконання показників економічного та соціального розвитку громади;

        - інформацію про результати оцінки соціально-економічного розвитку громади на підставі моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики в області;

- пропозиції селищному голові, спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки громади;

         - інформацію щодо обсягів вирощеної та реалізованої продукції сільськогосподарськими  підприємствами громади.

Аналізувати:

          - стан виконання показників економічного та соціального розвитку громади,

- діяльність підприємств малого та середнього бізнесу, перспектив їх розвитку;

          - ефективність існуючої інфраструктури підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності та розробляє пропозиції щодо її удосконалення

         Погоджувати тарифи на послуги, які надаються підприємствами житлово-комунального господарства мешканцям громади.

Збирати статистичну інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків або окремих завдань.

Вивчати досвід роботи інших громад України з питань, що належать
до компетенції відділу.

Виконувати окремі завдання селищної ради та її виконавчого комітету.

Посадовий оклад  спеціаліста ІІ категорії відділу  – 4500,0 грн.

    Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за  адресою: вул. Садова, 7, смт. Нижні Сірогози  Херсонської області, тел.  для довідок  2- 12-53.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь